nexii

nexii

Nexus 6P on the left, 5X on the right