Europa

Europa

Image © NASA/ESA/K. Retherford/SWRI